Korzystanie ze skrótów klawiaturowych (ułatwienia dostępu w programie LibreOffice Writer)

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.

Aby otworzyć menu, naciśnij klawisze Alt + <underlined character>. Przy otwartym menu naciśnij podkreślony znak, aby uruchomić daną komendę. Na przykład naciśnij kombinację klawiszy Alt + I, aby rozwinąć menu Wstaw, a następnie klawisz T, aby wstawić tabelę.

Aby wyświetlić menu kontekstowe, naciśnij Shift + F10. Aby zamknąć menu kontekstowe, naciśnij klawisz Escape.

Wstawianie sekcji

 1. Wybierz Widok - Paski narzędzi - Wstaw aby otworzyć pasek narzędzi Wstaw.

 2. Naciskaj klawisz F6 aż do ustawienia fokusu na pasku narzędzi Wstaw.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w prawo aż do wyboru ikony Sekcja.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół, a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawu w celu ustawienia szerokości sekcji, która ma zostać wstawiona.

 5. Nasiśnij Enter.

 6. Naciśnij klawisz F6, aby umieścić kursor wewnątrz dokumentu.

Wstawianie tabel tekstowych

 1. Naciskaj klawisz F6 aż do ustawienia fokusu na pasku narzędzi Standardowy.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w prawo aż do wyboru ikony Tabela.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, a następnie użyj klawiszy strzałek, aby wybrać liczbę kolumn i wierszy w tabeli.

 4. Nasiśnij Enter.

 5. Naciśnij klawisz F6, aby umieścić kursor wewnątrz dokumentu.